Kovote småvilt

Dagskvote

Dagskvoter 2016/2017

To liryper per jeger per dag
To fjellryper per jeger per dag 
En skogsfugl per jeger per dag​
Brunfugl* er fredet

Jakt fra 10.september.