Hei og velkommen til nytt webdesign!

29.05.2023

TIl informasjon!

Følgende personell har koordinerende ansvar innenfor følgende områder:

Esten-Einar Bakkejord - Småvilt

Per-Arne Bergli - Pukkellaks


17.05.2023

Saksdokumenter for årsmøte 2023 er oppdatert med referat.


12.03.2023

Årsmøtedokumenter finner dere under årsmøter - årsmøte 23, her finnnes både innkalling og saksdokumenter.


Ny bestandsplan finnesunder sidefanen "BESTANDSPLAN".


30.01.2023


Årsmøte søndag 26.3.23, lillesal Solglimt reservert.

Saker til årsmøte, frist 28.2.23, sendes til skoelva.grunneierlag@yahoo.no


Saken oppdateres fortløpende med innkomne saker og dokumenter til årsmøtet.


-Admin

Nytt styremøtereferat

Publisert nytt styrereferat

Saker både vedrørende jakt og fiske, bør derfor leses av både jegere og fiskere.

-Admin

Oppdaterte vedtekter - fiskeforskrifter

Hei

Se våre oppdaterte fiskeforskrifter under arkfanen "vedtekter og regler" til høyre i bildet.

-Admin-

Årsmøte 2022 - 27. mars på Solglimt

OPPDATERT 06.04.2022!

Innkalling og saksdokumenter OG REFERAT finner du >HER<

Det avholdes årsmøte i Skøelv grunneierlag på solglimt 27. mars kl 1700.

Årsmøtesaker må være styret i hende innen 27. februar.

Under møtereferater finnes referat fra styremøtet 27. januar.

Admin.

UTTALELSE VEDR SØKNAD OM UTVIDELSE AV BIOMASSEN I OPPDRETTSANELGEENE I BJØRGA OG MOHAMN

Se dokumenter fremmet av Skøelv Grunneierlag.

Høyreklikk og åpne i ny fane:

Fiske på eller i nærheten av Forsvarets eiendom

hei alle sammen!

Minner om sak fra tidligere.

Alle som fiske i elva fra lyshaugkrysset til krysset til Gumpedalen må forvente å kunne bli kontrollert av Forsvarets personell.

Dersom man ikke ønsker å bli kontrollert kan dere stikke innom vakta og gjøre dere til kjenne når man skal å fiske.

Leder

Referater og saksdokumenter

Møtereferat fra årsmøtet 2020 finnes nå under fanen "årsmøter."

Møtereferat fra sist styremøte finnes under fanen "møtereferater."

I tillegg er lagets vedtekter oppdatert på vår nettside.

Admin

Møtereferat og innkalling til årsmøte 2020

Se nye referater under "Mætereferater" i venstre marg.

NB! Årsmøte 2020 21. juni kl 1700

Informasjon om, og innkalling til årsmøtet finner du ved å trykke her:

Eller åpne linken til Årsmøter i venstre marg.

Adm