Oppdateringer

05.03.24 Utbyttelsister for 2023 finnes under årsmøte 2024. Årsmøtemappen for 2024 ligger under "årsmåter" - "årsmøter fom 2023", videre inne på mappestruktur finnes årsmøtemappen til 2024, foreløpig inneholder denne kun utbytteliste for 2023.


24.01.2024 Nytt møtereferat finnes under møtereferater. Det minnes også om å fremme eventuelle saken til kommende årsmøte.

Fiske i Skøelva 31.08.23

Fra 23.8.23 kl23:59 stenges Skøelva for alt fiske. Dette pga lav vannstand og lite oppgang av laks. Samtidig har oppgang av pukkellaks avtatt/stoppet opp.

Fiske i Skøelva 31.07.23

Laksefisket stoppes fra 1. aug. kl 00.00 i hele elva. Dette pga. at vi ligger under 50% av gytebestandsmålet pr. 1. august. Etter midtsesongsevalueringen skal vi ha minimum 310kg hofsk over trappa, pr. 31. juli har vi 120kg og da er fangstet hofisk trukket fra. Dette er iht. retningslinjer fra MD og Statsforvalter.
Samtidig, i samråd med styret i Skøelv grunneierlag, stenges sone 2, 3, 4 og 5 for alt fiske. Dette er også på grunn av samme årsak, og i tillegg liten oppgang av sjøørret. 

Videre får sesongkortkjøpere fiske hele sone 1b og 1a, minus regulert sone. 

I sone 1a og 1b kan det fiskes sjøørret, sjørøye, pukkellaks og oppdretslaks. 

Vi oppfordrer alle til å fiske pukkellaks.

Øvige oppdateringer29.05.2023

TIl informasjon!

Følgende personell har koordinerende ansvar innenfor følgende områder:

Esten-Einar Bakkejord - Småvilt

Per-Arne Bergli - Pukkellaks


17.05.2023

Saksdokumenter for årsmøte 2023 er oppdatert med referat.


12.03.2023

Årsmøtedokumenter finner dere under årsmøter - årsmøte 23, her finnnes både innkalling og saksdokumenter.


Ny bestandsplan finnesunder sidefanen "BESTANDSPLAN".


30.01.2023


Årsmøte søndag 26.3.23, lillesal Solglimt reservert.

Saker til årsmøte, frist 28.2.23, sendes til skoelva.grunneierlag@yahoo.no


Saken oppdateres fortløpende med innkomne saker og dokumenter til årsmøtet.


-Admin

Nytt styremøtereferat

Publisert nytt styrereferat

Saker både vedrørende jakt og fiske, bør derfor leses av både jegere og fiskere.

-Admin

Oppdaterte vedtekter - fiskeforskrifter

Hei

Se våre oppdaterte fiskeforskrifter under arkfanen "vedtekter og regler" til høyre i bildet.

-Admin-

Årsmøte 2022 - 27. mars på Solglimt

OPPDATERT 06.04.2022!

Innkalling og saksdokumenter OG REFERAT finner du >HER<

Det avholdes årsmøte i Skøelv grunneierlag på solglimt 27. mars kl 1700.

Årsmøtesaker må være styret i hende innen 27. februar.

Under møtereferater finnes referat fra styremøtet 27. januar.

Admin.

UTTALELSE VEDR SØKNAD OM UTVIDELSE AV BIOMASSEN I OPPDRETTSANELGEENE I BJØRGA OG MOHAMN

Se dokumenter fremmet av Skøelv Grunneierlag.

Høyreklikk og åpne i ny fane:

Fiske på eller i nærheten av Forsvarets eiendom

hei alle sammen!

Minner om sak fra tidligere.

Alle som fiske i elva fra lyshaugkrysset til krysset til Gumpedalen må forvente å kunne bli kontrollert av Forsvarets personell.

Dersom man ikke ønsker å bli kontrollert kan dere stikke innom vakta og gjøre dere til kjenne når man skal å fiske.

Leder

Referater og saksdokumenter

Møtereferat fra årsmøtet 2020 finnes nå under fanen "årsmøter."

Møtereferat fra sist styremøte finnes under fanen "møtereferater."

I tillegg er lagets vedtekter oppdatert på vår nettside.

Admin

Møtereferat og innkalling til årsmøte 2020

Se nye referater under "Mætereferater" i venstre marg.

NB! Årsmøte 2020 21. juni kl 1700

Informasjon om, og innkalling til årsmøtet finner du ved å trykke her:

Eller åpne linken til Årsmøter i venstre marg.

Adm