OVERSIKT

Fiske i Skøelva      Fangstutviklingen kan du sjekke ved å gå til Scanatura:
 
      1. Under laksefiske velger du fangstrapport
      2. Velg deretter under "elv"; Skøelva i Sørreisa. 

Oversikten over soneinndelingen under kan lastes ned eller zoomes inn på dersom visningen er for liten.