Innkalling og referat

REFERAT FORELIGGER

ÅRSMØTE I SKØELV GRUNNEIERLAG – INNKALLING 

Det innkalles til årsmøte i Skøelv grunneierlag søndag 30 mai 2021 kl 1700 på Solglimt. 

Sakliste: 

Sak 1  Velge ordstyrer og protokollfører

Sak 2  Godkjenne innkalling, fullmakter og saksliste 

Sak 3  Registrere frammøte 

Sak 4  Velge to personer som sammen med lederen skal underskrive protokollen 

Sak 5  Årsmelding og revidert regnskap 2020

Sak 6  Budsjett 2021

Sak 7  Behandling av innkomne saker 

Sak 8 Valg  

Følg link under for å se fullstendig innkalling og tilhørende dokumenter:

NB! her finnes også rapport om videoovervåkingen i elva.

(Høyreklikk og velg åpne i nytt vindu)