Bestansdplan 16-18

Bestandsplan 2016-2018 Vestre Sørreisa Bestandsplanområde

Planen er utarbeidet av: Esten Einar Bakkejord i samarbeid med styret for Vestre Sørreisa Bestandsplanområde. Bildene er tatt på Bakkejord jaktfelt.