Skøelv Grunneierlag

Styret

Navn


Tlf

E-post

Roy Engen

Styreleder

91325882

engenroy_84@hotmail.no

Jon Fløgstad

Sekretær

jon.flogstad@gmail.com

Per Kristian Edvardsen

Styremedlem

Esten Einar Bakkejord

Styremedlem

99632053

ebakkejo@online.no

Thomas LIindbøl

Styremedlem

97954016

thomas_lindbol@hotmail.com

Annika Hamborg

Nestleder

90787642

ahambor@icloud.com

Solfrid Larsen

Kasserer

90521450

solfrid.aina.larsen@online.no

Per Arne Bergli

Varamedlem

per.bergli@gmail.com

Fiskeutvalg

Per Kristian Edvardsen

LederSmåviltjakt
Esten Einar Bakkejord

LederValgkomiteen
Renate Edvardsen


93884600


Linda Bergli


48207592


Revisor
Jonny Fossbakk      Marte Løvaas
Vara revisor Gunnar Elvevoll Kåre Rasmussen
BESTANDSPLAN
Esten E.Bakkejord


99 63 20 53


Svein Korneliussen


930 11 451


Helge Jakobsen


95 96 33 31


Dagfinn Solbakken


94 89 29 11