Velkommen til Skøelva Grunneierlag
Nytt styremøtereferat
Publisert nytt styrereferat
Saker både vedrørende jakt og fiske, bør derfor leses av både jegere og fiskere.

-Admin

Oppdaterte vedtekter - fiskeforskrifter


Hei

Se våre oppdaterte fiskeforskrifter under arkfanen "vedtekter og regler" til høyre i bildet.


-Admin-

Årsmøte 2022 - 27. mars på Solglimt
OPPDATERT 06.04.2022!

Innkalling og saksdokumenter OG REFERAT finner du >HER<Det avholdes årsmøte i Skøelv grunneierlag på solglimt 27. mars kl 1700.
Årsmøtesaker må være styret i hende innen 27. februar.

Under møtereferater finnes referat fra styremøtet 27. januar.

Admin.

UTTALELSE VEDR SØKNAD OM UTVIDELSE AV BIOMASSEN I OPPDRETTSANELGEENE I BJØRGA OG MOHAMN
Se dokumenter fremmet av Skøelv Grunneierlag.

Høyreklikk og åpne i ny fane:

Fiske på eller i nærheten av Forsvarets eiendom
hei alle sammen!

Minner om sak fra tidligere.

Alle som fiske i elva fra lyshaugkrysset til krysset til Gumpedalen må forvente å kunne bli kontrollert av Forsvarets personell.
Dersom man ikke ønsker å bli kontrollert kan dere stikke innom vakta og gjøre dere til kjenne når man skal å fiske.


Leder

Referater og saksdokumenter
Møtereferat fra årsmøtet 2020 finnes nå under fanen "årsmøter."
Møtereferat fra sist styremøte finnes under fanen "møtereferater."

I tillegg er lagets vedtekter oppdatert på vår nettside.


Admin

Møtereferat og innkalling til årsmøte 2020

Se nye referater under "Mætereferater" i venstre marg.
NB! Årsmøte 2020 21. juni kl 1700

Informasjon om, og innkalling til årsmøtet finner du ved å trykke her: Årsmøte 2020
Eller åpne linken til Årsmøter i venstre marg.

Adm