Utvalg i Skøelv grunneierlag

Sammensetning

Bestandsplanutvalget:
Esten E.Bakkejord

99 63 20 53

Svein Korneliussen

930 11 451

Helge Jakobsen

95 96 33 31

Dagfinn Solbakken

94 89 29 11

Fiskeutvalget:Jan Leiv Hagen

900 10 260

Per K. Edvardsen

413 33 380

Oddmund Undheim

975 05 323

Stian Korneliussen

938 37 075

Thomas Johansen

970 22 031

Knut-Arild Johansen

Jorunn Slettnes

Linda Bergli

482 07 592

Roy Engen

913 25 882

Renate Edvardsen

938 84 600

Tore-Andre Haugan

907 97 851

Trappe/prosjektutvalget:
Jan Leiv Hagen

900 10 260

Fiskeoppsynet i Skøelva:
Inge Edvardsen

909 87 199